Учнівське самоврядування

Положення

про учнівське самоврядування

Красносільської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Загальні положення

1.1. Учнівське самоврядування – добровільна дитяча демократична позапартійна організація сприяння вдосконаленню навчально-виховного процесу, охорони здоров’я, культурного та фізичного виховання, згуртованості шкільного колективу, формування у всіх учнів свідомого та відповідального ставлення до своїх прав та обов’язків, що є невід’ємною частиною системи управління школою. Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів, яку можна з однаковим успіхом вважати як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості. Самоврядування забезпечує участь учнів у різноплановій, різноманітній та глибоко змістовній роботі навчального закладу, притягує їх до управління справами колективу, допомагає зрозуміти свої права та обов’язки, формує почуття керівника спочатку у класі, а потім у школі, місті, державі.

Учнівське самоврядування – це не наглядова структура, а спосіб організації життя колективу.

1.2. Учнівське самоврядування у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, іншими нормативно-правовими документами, що діють в загальноосвітньому закладі, та цим Положенням.

1.3. Учнівське самоврядування організовується з учнів школи. Учні 5–11 класів об’єднуються у Шкільну Республіку.

1.4. Учнівське самоврядування класу – первинна організація, яка на правах колективного члена входить до учнівського самоврядування школи.

1.5. Координують роботу учнівського самоврядування завуч з виховної роботи, педагоги-організатори, які консультують учнів щодо роботи за окремими напрямками.

1.6. Мовою Шкільної Республіки є українська мова.

1.7. Символами Шкільної Республіки є символи учбового закладу: гімн, прапор, герб.

Мета і завдання

2.1. Метою організації самоврядування є формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.

2.2. Головною метою є:

· захист прав та інтересів учнів;

· інтеграція зусиль для добрих і корисних справ;

· розробка та втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу в школі.

2.3. Завдання:

· виявлення та підтримка лідерів молодіжного руху;

· формування навичок самоврядування, соціальної активності й соціальної відповідальності в процесі практичної громадської діяльності учнівської молоді;

· привернення уваги широких кіл громадськості до проблем молоді у вільний від навчання час;

· розвиток творчих рис характеру, а саме: цілеспрямованості, ініціативності, вимогливості, наполегливості, толерантності, винахідливості, оригіналь­ності, готовності до виправданого ризику, а також розширення кругозору;

· затвердження здорового способу життя;

· формування норм культури поведінки і спілкування, розвиток вміння вести дискусію, висловлювати свою думку;

· об’єднання старшокласників для добрих, корисних, цікавих справ;

· пошук нових нетрадиційних, цікавих форм роботи з учнями.

Структура учнівського самоврядування

3.1. Для кращої координації роботи Рада Шкільної Республіки поділяється на сім Центрів:

· Центр навчання;

· Центр культури і мистецтва ( дозвілля);

· Центр спорту і здоров'я;

· Центр дисципліни та порядку;

· Центр інформації;

Центр роботи з молодшими школярами;

· Центр праці та екології.

3.2. Мета та зміст роботи Центр навчання:

v Організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки.

v Залучає учнів до участі в гуртках, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами.

v Надає допомогу вчителям в організації тематичних тижнів.

v Проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні тижні, вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників).

v Члени комісії беруть участь в підготовці і проведенні бесід в класах (про режим дня, техніку безпеки життєдіяльності до тематичного тижня, виконання домашніх завдань, користі читання).

v Допомога в організації та проведенні учнівських конференцій.

v Організовує роботу бібліотечного активу.

v Залучає учнів школи до участі у районних інтелектуальних заходах, конкурсах.

3.3. Мета та зміст роботи Центр культури та мистецтва ( дозвілля):

v Керує проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів.

v Організовує оформлення школи і класних кімнат.

v Несе відповідальність за утримання і підготовку програми художньої частини і програму дозвілля.

v Залучає учнів до участі у лекціях, вечорах, екскурсіях, кінолекторіях.

v Вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, проводять запис в гуртки.

v Допомагає в організації та проведенні конкурсів і оглядів художньої самодіяльності, зустрічей, тощо

v Організовує та проводить інформаційні хвилинки з тематичних тижнів для учнів початкових класів.

v Приймає участь у районних творчих заходах, конкурсах.

3.4. Мета та зміст роботи Центр спорту та здоров'я:

v Організовує профілактичну та спортивну роботу в школі.

v Залучає учнів до участі у спортивних гуртках, секціях, спортивних змаганнях.

v Приймає участь у районних спортивних заходах, змаганнях.

v Надає допомогу в організації шкільних спортивних свят.

v Організовує фізкультурні перерви.

v Слідкує за чистотою класних кімнат і всієї школи.

v Проводить профілактичну роботу з питань здоров’я.

v Пропагандує здоровий спосіб життя, веде боротьбу зі шкідливими звичками.

3.5. Мета та зміст роботи Центр інформації:

v Організовує роботу шкільного прес-центру, систематично випускає шкільну газету «Шпаргалка».

v Проводить тематичні конкурси і виставки малюнків.

v Правдиво і об'єктивно відображає шкільні події в інформаційних плакатах.

v Проводить конкурси класних куточків і газет.

v Організовує та проводить інформаційні хвилинки від лідерів учнівського самоврядування.

v Організовує випуск листків з безпеки життєдіяльності «Тривожний сигнал», «Правила дорожнього руху», тощо.

v Надає допомогу педагогічного колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями правил для учнів.

v Організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах, призначає та інструктує відповідальних чергових, оцінює якість виконання цієї роботи.

v Призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування учнями школи.

v Проводить рейд «шкільна форма».

v Використовує заходи виховного впливу до порушників дисципліни (бесіди, тощо)

3.6. Мета та зміст роботи Центр праці та екології:

v Залучає учнів школи до участі у трудових десантах.

v Допомагає в організації та проведенні тематичних заходах, професійного спрямування.

v Допомагає проводити профорієнтаційну роботу.

v Організовує та проводить збір вторинної сировини (макулатура, пластикові кришки,батарейки, тощо)

v Організовує та проводить екологічні акції, заходи, конкурси, вікторини.

v Залучає учнів школи до активної природоохоронної діяльності.

v Спрямовує діяльність на озеленення класних кабінетів, шкільного подвір’я.

v Привертає увагу до вивчення проблем екології (інформаційні хвилинки, бесіди, тощо).

v Пропаганда здорового способу життя, проведення профілактичних заходів поширення захворювань.

v Рейд-перевірка санітарного стану класних кабінетів.

3.7. Мета та зміст роботи Центр роботи з молодшими класами

v Керує проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів.

v Організовує тематичні конкурси малюнків,плакатів

v Залучає учнів до участі у іграх, екскурсіях,перегляді мультиплікаційних та навчальних фільмів..

v Вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, проводять запис в гуртки.

v Організовує та проводить інформаційні хвилинки з тематичних тижнів для учнів початкових класів.

Права та обов’язки голови учнівського самоврядування

1.1.Голова учнівського самоврядування обирається громадянами республіки на основі рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

• Участь громадян республіки у виборах є добровільною.

2. Загальне виборче право

2.1 Право голосу на виборах мають громадяни республіки, які на день виборів перебувають у 5-11 класах.

3. Право бути обраним

3.1 Головою може бути обраний громадянин республіки, який на день виборів досяг 14 років.

3.2 Може бути включений у виборчий список і обраний Головою кандидат:

- Громадянин республіки, якого рекомендує колектив (клас);

- Громадянин республіки, що сам виставив свою кандидатуру на голосування за умовило його підтримує 50% колективу класу.

3.3 Не може бути включений у виборчий список і обраний ГУС кандидат, якого:

Парламент чи рада школи виразили недовіру за наступними пунктами:

- наявність від'ємного рейтингу;

- перебування у списках порушників Уставу школи ,

- пропуск більше п'яти уроків без поважних причин;

- неетична поведінка;

- порушення правил проведення агітації.

4.Правила проведення агітації

4.1 Агітація розпочинається не раніше 11 днів та закінчується за одну добу дня проведення виборів..

5. Документи для організації виборів

5.1 Програми кандидатів у ГУС.

5.2 Список виборців (список учнів)

• Запрошення на вибори.

• Бюлетені.

• Об'яви про вибори (великі та маленькі).

• Протоколи реєстрації учасників виборчого процесу.

• Протокол підрахунку голосів.

• Витяг із Положення шкільної республіки стосовно виборів.

• Заяви від довірених осіб та кандидатів у ГУС

• Обов'язки виборчої комісії

Для проведення виборів Парламентом шкільної республіки призначається виборча комісія складу як членів парламенту, так і рядових громадян Республіки. Виборча комісія:

• Складає списки виборців.

• Складає протокол реєстрації кандидатів, довірених осіб та спостерігач

• Виписує запрошення на всіх виборців.

• Розробляє зразок бюлетеня.

• Проводить вибори за списками виборців.

• Реєструє виборців.

• Видає бюлетені.

• Підраховує голоси по закінченні голосування.

• Обов'язки довіреної особи

• Слідкує за тим, щоб вибори проходили згідно з Положенням Республіки та цим Положенням.

- Контролює процедуру проведення виборів.

- Контролює процедуру підрахунку голосів.

Присутній під час оголошення результатів виборів.

Повноваження шкільного парламенту

1. Приймати рішення з найважливіших питань шкільного життя.

2. Координувати роботу класів, доводити до відома класних колективів завдання роботи парламенту.

3. Допомагати молодшим школярам.

4. Брати участь в організації допомоги з невстигаючими учнями.

5. Надавати допомогу одиноким людям похилого віку.

6. Допомагати в організації виховних заходів, конкурсів, екскурсій.

7. Здійснювати контроль за відвідування учнями уроків.

8. Контроль за чергуванням класів у школі.

9. Організовувати засідання парламенту.

11. Виносити на розгляд питання, які турбують учнів школи.

Графік засідань

1. Засідання парламенту (старостату) – понеділок (один раз на місяць);

2. центр навчання– вівторок;

3 Центр культури і мистецтва - п’ятниця;

4. Центр інформації – середа;

5. Центр дисципліни та порядку– вівторок;

6. Центр роботи з молодшими школярами - четвер;

7. Центр спорту і здоров’я - четвер;

8. Центр праці та екології– п’ятниця.

самоврядуваннясамоврядуваннясамоврядуваннясамоврядуваннясамоврядуваннясамоврядування

Кiлькiсть переглядiв: 604

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Вересень 2023 Наступна
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930